Wensing

uw specialist in snijtechniek

Hogere output en minder metaalincidenten

De Centrale Slagerij Beilen van Jumbo Supermarkten heeft samen met Wensing het eerste deel van het vleesverwerkingsproces zodanig geoptimaliseerd dat wolfplaten_en_messener een hogere output is met minder intern materiaal. Wensing heeft hier met behulp van nieuwe wolfplaten en messen zowel de capaciteit verhoogd als het aantal metaalincidenten drastisch verlaagd. Jumbo Supermarkten en Wensing werken al jaren samen en Jurgen van der Lans, Chef Technische Dienst, geeft in dit artikel een toelichting welke resultaten er zijn behaald.

Uitgangspunten en doelstelling
De Centrale Slagerij van Jumbo voldoet aan de BRC richtlijnen en een onderdeel hiervan is het beheersen van Critical Control Points, waarvan metaal er 1 is. Regelmatig bezoekt Denis Meis van Wensing de Centrale Slagerij Jumbo in Beilen. Altijd nieuwsgierig naar het verloop van het productieproces en op zoek naar verbeteringen van de standtijd van messensets. In de afgelopen maanden zijn, samen met Jurgen van der Lans, verbetervoorstellen ontwikkeld en is er een test uitgevoerd om de capaciteit te verhogen en het aantal metaalincidenten te verminderen.

Uitvoering
Jumbo hanteert de BRC wetgeving van de voedingsmiddelen industrie om aan de veiligheid en kwaliteit van de klant te kunnen voldoen. In het vleesverwerkingsproces komen enorme krachten vrij en door de werking van metaal op metaal is er kans dat een metaaldeeltje vrij komt. Uiteraard werkt men op alle productielijnen met metaaldetectors die deze mogelijke vervuiling eruit halen. Dit betekent dat er door de metaaldetectie gereed product gescand wordt waar evt. een deel metaal in terug te vinden is. Samen met Wensing heeft Jumbo een plan van aanpak opgezet om het aantal metaalincidenten te verlagen.

Doordat Wensing op de hoogte is van de productontwikkelingen in wolfplaten en messen, is een nieuwe ontwikkeling toegepast. Deze nieuwe ontwikkeling op het gebied van platen en messen kan het aantal metaalincidenten verlagen. Van de nieuwe set zijn zowel de wolfplaten als de voorsnijder gelagerd. 7Deze wolfplaten en messen zijn bij de brekerwolf tegen elkaar gemonteerd en niet met een borst op het mes in elkaar. De platen en messen worden op een vooraf ingestelde afstand van elkaar gehouden door een ring om het mes. Daarbij wordt het geheel met een gelagerd steunkruis aan het einde van de mespen ondersteund. Om de ervaringen met het voorgestelde systeem vast te stellen is een test op de brekerwolf uitgevoerd. Onderzoek bracht namelijk aan het licht dat de huidige messensets slijtage en beschadigingen vertonen rond het asgat, bij de bronzen lagering en de mesborsten. Een mogelijke oorzaak moet worden gezocht bij extreme belasting van de messenset en onderlinge frictie wanneer de messenset in gebruik is.

Testresultaten
10Tijdens de test bleek dat de producten gelijkwaardig zijn aan de standaard productie en dat de metaalincidenten zijn gereduceerd. Er is sprake van een reductie van 33% van interne metaalincidenten en er is een capaciteitsverbetering gerealiseerd. Jurgen van der Lans van de Centrale Slagerij van Jumbo is uiteraard uitermate tevreden met het bereikte resultaat. De eerste fase van het test traject is succesvol afgerond. In de komende periode zal worden gewerkt aan de vervolgstappen waarbij ook de mengerwolf en de vulbussen zullen worden geoptimaliseerd.

Graag bekijken we op welke wijze deze ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de optimalisatie van uw productieproces. Als u op ons contactformulier uw gegevens invult, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor een eerste inventarisatie van de mogelijkheden.

 Hogere output en minder metaalincidenten

Contact

Wensing BV

Sleutelbloemstraat 59, 7322 AH Apeldoorn, Nederland
T: +31 55 36 60 333
E: