Wensing BV

Powered by Unlimited Spare Parts

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Datum laatste wijziging: 24 mei 2018 

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Dit beleid vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt door Wensing worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te zien hoe Wensing met persoonsgegevens omgaat.

De term 'Persoonsgegevens' verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie ons privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u daarom dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s) door contact met ons op te nemen. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met onze klantenservice, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan een promotie of enquête en wanneer u een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, en/of telefoonnummer bevatten, die nodig is om u in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of ons antwoord te bieden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze privacyverklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of delen met een bedrijf buiten Wensing behalve in het geval wanneer we samenwerken met externe dienstverleners.

Externe dienstverleners mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante services. In het geval van de verwerking van opdrachten delen wij uw persoonlijke gegevens met de fabrikant namens wie wij uw opdracht uitvoeren.

1.2 Verwerking van Aanvragen en opdrachten

Om uw verzoek om een offerte of levering te maken, te wijzigen of updaten, moeten wij de volgende informatie verzamelen:

  • Contact e-mailadres.
  • Contact telefoonnummer.
  • Geslacht (om te weten hoe wij u kunnen aanspreken).

Voor facturatie dienen wij de volgende informatie te verzamelen:

  • IBAN gegevens
  • KVK Nummer
  • BTW-nummer 

1.3 Gebruik van het IP-adres

We kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op een netwerk of internet. 

2. DELEN van uw informatie

We kunnen u persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer u onze website en/ of diensten gebruikt:

  • andere entiteiten die deel uitmaken van Wensing BV;
  • derden om de bruikbaarheid van onze diensten en producten te garanderen. Dit geschiedt binnen de doeleinden van de dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden dus niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verder is Wensing wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak. 

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen. 

4. UW RECHTEN: toegang en correcties

Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we van u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via privacy@wensing.nl of schrijf naar "Wensing BV inzake Privacy”, Sleutelbloemsstraat 59 – 7322 AH  Apeldoorn. 

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

5. UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen.

Bovendien, kunt u de toestemming die u ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: privacy@wensing.nl of schrijf naar "Wensing BV inzake Privacy”, Sleutelbloemsstraat 59 – 7322 AH  Apeldoorn. 

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven. 

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte. 

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

Wensing B.V. behoudt persoonsgegevens eindeloos. Financiële gegevens worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd. 

8. Cookies

Wij maken geen gebruik van zogenaamde "cookies" om de werking van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken.

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. 

9. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde "cookies". Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. De verwerking hiervan is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier.

10. Gegevensverzameling door het gebruik van Snoobi

Onze website maakt gebruik van Snoobi. Snoobi Smart Analytics is meer dan een tool voor de analyse en het beheren van de website. Snoobi richt zich specifiek op het analyseren van website-bezoek en het verbeteren van uw online business. Meer informatie over dit gebruik van Snoobi vindt u hier.

11. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site en valt dus niet naar u te herleiden.

12. Nieuwsbrief en marketing

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe producten en initiatieven. Wij hanteren een strikt "opt-in" - beleid indien u geen klant bent.

Dat betekent dat we geen nieuwsbrieven of informatie zullen sturen tenzij u heeft gevraagd om deze updates te ontvangen. In het geval dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, zullen we eerst moeten bevestigen dat u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden alleen verzameld met het doel om u de nieuwsbrief toe te sturen en niet verkocht aan derden. Indien u al klant bent, zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe initiatieven en producten en u een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor onze nieuwsbrief als u dat wilt. We gebruiken MAILON als onze e-mailmarketingsoftware. MAILON slaat interacties op om de inhoud van de nieuwsbrieven te personaliseren.

Als u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit doen op de volgende manieren:

u kunt ons dit ook laten weten door op de link onderaan elke e-mailcommunicatie te klikken die u van ons ontvangt via de link die wij bieden; 

of via klik hier om u via het afmeldformulier af te melden


Zodra deze informatie is ontvangen, zullen we u onmiddellijk uit onze direct-marketing databank verwijderen. 
Wij maken u erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met onze klanten te communiceren via e-mail, ongeacht of de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienst gerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over onze services of (technische) problemen. Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan, is het niet mogelijk om u voor deze dienst af te melden. 

13. Klachten

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Wensing B.V. kunt u hier een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens. 


Apeldoorn, 24 mei 2018

 

Contact

Wensing BV

Sleutelbloemstraat 59, 7322 AH Apeldoorn, Nederland
T: +31 55 36 60 333
E: