Wensing BV

Powered by Unlimited Spare Parts

Week 13 - Update maatregelen  

 

COVID-19 Coronavirus - Update maatregelen Wensing

 

Geachte relatie,

 

Graag willen we u informeren over de aangepaste maatregelen die wij als organisatie treffen betreffende het coronavirus COVID-19.

Wij kennen onze verantwoordelijkheid als werkgever naar onze werknemers, naar u en onze toeleveranciers en als partner aan de voor ons allen belangrijke voedselketen in binnen- en buitenland.

Wij blijven ernaar streven om onze dienstverlening zo goed mogelijk te blijven uitvoeren maar stellen bovenal de veiligheid en gezondheid centraal. 
Hiervoor treffen we ingrijpende maatregelen en blijven wij u vragen om uw medewerking.


Wij blijven graag uw opdrachten ontvangen. Er is voldoende voorraad en capaciteit om uw bestellingen uit te leveren. We hebben maatregelen getroffen om onze slijpservice in stand te houden. Ook het halen en brengen van slijpwerk met eigen vervoer blijft gegarandeerd.

 

Wensing heeft volgende maatregelen doorgevoerd?

 • Wij volgen adviezen van het RIVM en de GGD op;
 • Waar de situatie om aanpassingen vraagt ontwikkelen wij werkinstructies of passen we deze aan;
 • Wij instrueren ons personeel zo vaak als de situatie daarom vraagt;
 • Onze medewerkers zijn verzocht geen handen met klanten te schudden zowel op locatie van de klant als op onze eigen locatie;
 • Op ons bedrijf wordt gewerkt en pauze gehouden in ploegen; personeel dat thuis kan werken werkt thuis;
 • Medewerkers met enige vorm van klachten worden verzocht thuis te blijven;
 • Reizen, vergaderingen en bezoeken aan klanten zijn uitgesteld of vinden alleen plaats indien strikt noodzakelijk;
 • Medewerkers die voor ons onderweg zijn zullen zich aan de opgestelde hygiëneregels houden;

Aanvullende maatregel vanaf week 14:

 • Met ingang van volgende week (en wanneer de ontwikkelingen hierom vragen eerder) zal onze slijperij in ploegendienst werken. We sluiten hiermee interne besmetting over ons voltallig productiepersoneel uit en het geeft meer zekerheid op continuiteit van onze processen.

 

Welke maatregelen kunt u als relatie nemen?

 • Wij willen vragen om uw slijpwerk zoveel mogelijk verzameld aan te bieden;
 • Vermijd enig fysiek contact met onze chauffeurs; Maak desgewenst afspraken. Wij zullen zover mogelijk respecteren en bevestigen. 
 • Indien bij een medewerker van uw bedrijf het COVID-19 virus wordt geconstateerd, gelieve dit direct bij ons te melden zodat wij kunnen vaststellen welke chauffeur mogelijk contact heeft gehad;
 • Indien er bij een chauffeur van Wensing BV het COVID-19 virus wordt geconstateerd, zal in overleg met de GGD de communicatie naar de betrokken klanten worden opgesteld.

Indien wij wijzigingen in onze dienstverlening moeten doorvoeren, zullen wij daarover communiceren.
Mocht u verdere vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

 

 

Directie en medewerkers,
Wensing BV 

Week 13 - Update maatregelen  

Contact

Wensing BV

Sleutelbloemstraat 59, 7322 AH Apeldoorn, Nederland
T: +31 55 36 60 333
E: